0.002   2018-03-06 (PERLANCAR)

	- Handle undef in uniq_ci() just like List::Util's uniq().

        - Rework documentation: add Synopsis, mention List::Util.


0.001   2018-02-21 (PERLANCAR)

        - First version, split from SHARYANTO-List-Util.