Name Documentation Size Last Modified
Monokai.pm Data::Printer::Theme::Monokai 2.45K 09 Mar 2021 01:38:08 UTC
Classic.pm Data::Printer::Theme::Classic 2.13K 09 Mar 2021 01:38:08 UTC
Material.pm Data::Printer::Theme::Material 2.97K 09 Mar 2021 01:38:08 UTC
Solarized.pm Data::Printer::Theme::Solarized 2.93K 09 Mar 2021 01:38:08 UTC