Name Documentation Size Last Modified
META.json 1.32K 06 Aug 2016 05:42:13 UTC
.travis.yml 108 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
README 972 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
metaphone_c.c 10.97K 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
metaphone.h 386 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
typemap 17 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
appveyor.yml 377 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
Metaphone.xs 677 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
metachar.h 833 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
Makefile.PL 1.83K 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
INSTALL 535 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
Metaphone.pm Text::Metaphone 2.79K 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
META.yml 830 06 Aug 2016 05:42:13 UTC
MANIFEST.SKIP 1.26K 05 Aug 2016 19:00:05 UTC
MANIFEST 357 06 Aug 2016 05:42:13 UTC
Changes 3.03K 06 Aug 2016 05:41:37 UTC
t 06 Aug 2016 06:52:35 UTC