Name Documentation Size Last Modified
Zapata.pm Asterisk::Conf::Zapata 11.62K 14 Aug 2016 14:44:37 UTC
MeetMe.pm Asterisk::Conf::MeetMe 879 14 Aug 2016 14:44:37 UTC
IAX.pm Asterisk::Conf::IAX 2.09K 14 Aug 2016 14:44:37 UTC