Module Permissions for Catmandu-SRU

Authorized Releasers (5)
HOCHSTEN
NICS
PIETSCH
VOJ
VPEIL
Module (10) Owner (1) Co-Maintainers (4)
Catmandu::Fix::search_sru NICS HOCHSTEN PIETSCH VOJ VPEIL
Catmandu::Importer::SRU NICS HOCHSTEN PIETSCH VOJ VPEIL
Catmandu::Importer::SRU::Parser NICS HOCHSTEN PIETSCH VOJ VPEIL
Catmandu::Importer::SRU::Parser::marcxml NICS HOCHSTEN PIETSCH VOJ VPEIL
Catmandu::Importer::SRU::Parser::meta NICS HOCHSTEN PIETSCH VOJ VPEIL
Catmandu::Importer::SRU::Parser::mods NICS HOCHSTEN PIETSCH VOJ VPEIL
Catmandu::Importer::SRU::Parser::raw NICS HOCHSTEN PIETSCH VOJ VPEIL
Catmandu::Importer::SRU::Parser::simple NICS HOCHSTEN PIETSCH VOJ VPEIL
Catmandu::Importer::SRU::Parser::struct NICS HOCHSTEN PIETSCH VOJ VPEIL
Catmandu::SRU NICS HOCHSTEN PIETSCH VOJ VPEIL