יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

No POD found for Bool.pm. Time to read the source?