Strzelecki Łukasz

NAME

PerlMongers::Warszawa.pm

SYNOPSIS

    use PerlMongers::Warszawa qw(info);
    
    info();

DESCRIPTION

Oficjalne zgromadzenie Perl Mongers w Warszawie zrzeszające programistów języków dynamicznych (głównie oczywiście Perl), fanatyków i mistyków Wielbłąda, a także wszystkich, którzy chcą zdobywać doświadczenie, rozwijać się oraz dobrze bawić.

SUBROUTINES/METHODS

info( )

Wyświatla tę jakże użyteczną informację :-)

DEPENDENCIES

Perl :P
Exporter

INCOMPATIBILITIES

Brak.

BUGS AND LIMITATIONS

Też brak. Naprawdę!

SEE ALSO

http://warszawa.pm.org

AUTHOR

Strzelecki Łukasz <strzelec@rswsystems.com>

LICENCE AND COPYRIGHT

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

See http://www.perl.com/perl/misc/Artistic.html

1 POD Error

The following errors were encountered while parsing the POD:

Around line 33:

Non-ASCII character seen before =encoding in 'zrzeszające'. Assuming UTF-8