Masayuki Matsuki

No POD found for Hissatsu.pm. Time to read the source?