יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

NAME

mailsum - Mail::Summary::Tools command line frontend

SYNOPSIS

    mailsum commands

    mailsum help <command>

    mailsum create -o summary.yaml foo.mbox bar.mbox

    mailsum edit summary.yaml

    mailsum totext summary.yaml

CONFIGURATION

TODO