Jarkko Hietaniemi

NAME

Lingua::FI::Kontti - Finnish Pig Latin (kontinkieli)

NIMI

Lingua::FI::Kontti - kontinkieli

SYNOPSIS

  use Lingua::FI::Kontti qw(kontita);

  print kontita("on meillä hauska täti"), "\n";
  # will print "kon ontti keillä montti kauska hontti koti täntti\n";

  print kontita("on meillä hauska täti", "tunkki"), "\n";
  # will print "tun onkki teillä munkki tauska hunkki tuti tänkki\n";

KÄYTTÖ

  use Lingua::FI::Kontti qw(kontita);

  print kontita("on meillä hauska täti"), "\n";
  # tulostaa "kon ontti keillä montti kauska hontti koti täntti\n";

  print kontita("on meillä hauska täti", "tunkki"), "\n";
  # tulostaa "tun onkki teillä munkki tauska hunkki tuti tänkki\n";

DESCRIPTION

Similar to Pig Latin of English

  English  We're gonna rock around the clock tonight
  Pig Latin E'reway onnagay ockray aroundway ethay ockclay onighttay

there's a tongue-and-brain-twisting "secret" kids' language for Finnish, called "kontinkieli" ("kontti speak"). In principle the transformation is simple: the beginning of the word you want to translate is switched with the beginning of the word "kontti". In practice it's a little bit more complicated that that because one has to know the Finnish syllable division and vowel harmony rules.

With this module you can converse like a pro with Finnish kids.

In addition to the standard "secret key" kontti you can use any other word that according to Finnish syllable division rules starts with CVCC (consonant-vowel-consonant-constant) syllable, like for example kirppu, linssi, portti, salkku, turkki. Give the keyword as the second argument.

KUVAUS

Tällä modulilla voit kääntää suomea kontiksi.

"Salaisen avaimen" kontti sijasta voit käyttää mitä tahansa sanaa joka suomeksi tavutettuna alkaa KVKK-tavulla (konsonantti-vokaali-konsonantti- konsonantti), kuten esimerkiksi kirppu, linssi, portti, salkku, turkki. Anna avainsana toisena argumenttina.

Englannin puhujilla on samankaltainen lastenkieli, "sikalatina" (Pig Latin), yllä esimerkki.

ACKNOWLEDGEMENTS

 • Pig Latin translator

  http://www.snowcrest.net/donnelly/piglatin.html

 • Rock Around the Clock

  Bill Haley and the Comets

KIITOKSET

 • Sikalatinakäännin

  http://www.snowcrest.net/donnelly/piglatin.html

 • Rock Around the Clock

  Bill Haley and the Comets

AUTHOR

Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>

COPYRIGHT

Copyright 2001 Jarkko Hietaniemi

LICENSE

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

TEKIJÄ

Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>

TEKIJÄNOIKEUS

Copyright 2001 Jarkko Hietaniemi

LISENSSI

Tämä kirjastomoduli on vapaa; voit jakaa ja/tai muuttaa sitä samojen ehtojen mukaisesti kuin Perliä itseään.

1 POD Error

The following errors were encountered while parsing the POD:

Around line 17:

Non-ASCII character seen before =encoding in 'meillä'. Assuming ISO8859-1