Name Documentation Size Last Modified
bin 25 Aug 2020 06:05:56 UTC
cpanfile 2.6K 24 Aug 2020 14:32:48 UTC
Makefile.PL 3.74K 24 Aug 2020 14:32:48 UTC
MANIFEST 4.07K 24 Aug 2020 14:32:48 UTC
docker-compose.yml 854 24 Aug 2020 14:32:48 UTC
META.json 13.94K 24 Aug 2020 14:32:48 UTC
CHANGES 4.88K 24 Aug 2020 14:32:48 UTC
t 25 Aug 2020 06:05:56 UTC
examples 25 Aug 2020 06:05:56 UTC
etc 25 Aug 2020 06:05:56 UTC
dist.ini 967 24 Aug 2020 14:32:48 UTC
META.yml 8.79K 24 Aug 2020 14:32:48 UTC
Dockerfile 654 24 Aug 2020 14:32:48 UTC
LICENSE 17.84K 24 Aug 2020 14:32:48 UTC
rpm 25 Aug 2020 06:05:56 UTC
t-data 25 Aug 2020 06:05:56 UTC
lib 25 Aug 2020 06:05:56 UTC