The Perl Advent Calendar needs more articles for 2022. Submit your idea today!

###########################################################################
# Copyright (c) Nate Wiger http://nateware.com. All Rights Reserved.
# Please visit http://formbuilder.org for tutorials, support, and examples.
###########################################################################

package CGI::FormBuilder::Messages::locale;

use strict;
use utf8;

use CGI::FormBuilder::Messages::default;
use base 'CGI::FormBuilder::Messages::default';

our $VERSION = '3.10';

# Define messages for this language
__PACKAGE__->define_messages({
  lang         => 'da_DK',
  charset        => 'utf-8',

  js_invalid_start   => '%s fejl fundet i din indsendelse:',
  js_invalid_end    => 'Ret venligst disse felter og prøv igen.',

  js_invalid_input   => '- Forkert indhold i feltet "%s"',
  js_invalid_select   => '- Vælg en mulighed fra listen "%s"',
  js_invalid_multiple  => '- Vælg een eller flere muligheder fra listen "%s"',
  js_invalid_checkbox  => '- Markér een eller flere af "%s"\'s muligheder',
  js_invalid_radio   => '- Vælg een af "%s"\'s muligheder',
  js_invalid_password  => '- Forkert indhold i feltet "%s"',
  js_invalid_textarea  => '- Udfyld venligst feltet "%s"',
  js_invalid_file    => '- Forkert filnavn angivet for "%s"',
  js_invalid_default  => '- Forkert indhold i feltet "%s"',

  js_noscript      => 'Aktivér venligst JavaScript eller brug en nyere web-browser.',

  form_required_text  => 'Krævede felter er %sfremhævet%s.',

  form_invalid_text   => '%s fejl blev fundet i dine oplysninger. Ret venligst felterne %sfremhævet%s nedenfor.',

  form_invalid_input  => 'Forkert indhold',
  form_invalid_hidden  => 'Forkert indhold',
  form_invalid_select  => 'Vælg en mulighed fra listen',
  form_invalid_checkbox => 'Markér een eller flere muligheder',
  form_invalid_radio  => 'Vælg en mulighed',
  form_invalid_password => 'Forkert indhold',
  form_invalid_textarea => 'Udfyld venligst denne',
  form_invalid_file   => 'Forkert filnavn',
  form_invalid_default => 'Forkert indhold',

  form_grow_default   => 'Yderligere %s',
  form_select_default  => '-vælg-',
  form_other_default  => 'Andet:',
  form_submit_default  => 'Indsend',
  form_reset_default  => 'Nulstil',
  
  form_confirm_text   => 'Tillykke! Dine oplysninger er modtaget %s.',

  mail_confirm_subject => '%s indsendelsesbekræftelse',
  mail_confirm_text   => <<EOT,
Dine oplysninger er modtaget %s
og vil blive ekspederet hurtigst muligt.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt venligst vore medarbejdere
ved at besvare denne email.
EOT
  mail_results_subject => '%s indsendelsesresultat',
});

1;
__END__