The Perl Advent Calendar needs more articles for 2022. Submit your idea today!

###########################################################################
# Copyright (c) Nate Wiger http://nateware.com. All Rights Reserved.
# Please visit http://formbuilder.org for tutorials, support, and examples.
###########################################################################

package CGI::FormBuilder::Messages::locale;

use strict;
use utf8;

use CGI::FormBuilder::Messages::default;
use base 'CGI::FormBuilder::Messages::default';

our $VERSION = '3.10';

# Define messages for this language
__PACKAGE__->define_messages({
  lang         => 'no_NO',
  charset        => 'utf-8',

  js_invalid_start   => '%s feil ble funnet i skjemaet:',
  js_invalid_end    => 'Vær vennlig å rette opp disse feltene og prøv igjen.',

  js_invalid_input   => '- Ulovlig innhold i "%s" feltet',
  js_invalid_select   => '- Gjør ett valg fra "%s" listen',
  js_invalid_multiple  => '- Gjør ett eller flere valg fra "%s" listen',
  js_invalid_checkbox  => '- Avmerk ett eller fler av "%s" valgene',
  js_invalid_radio   => '- Velg ett av "%s" valgene',
  js_invalid_password  => '- Ulovlig verdi i "%s" feltet',
  js_invalid_textarea  => '- Vennligst skriv noe i "%s" feltet',
  js_invalid_file    => '- Ulovlig filnavn i "%s" feltet',
  js_invalid_default  => '- Ulovlig innhold i "%s" feltet',

  js_noscript      => 'Vennligst tillat bruk av Javascript eller bruk en nyere webleser.',

  form_required_text  => 'Felt som er %smarkert%s er påkrevet.',

  form_invalid_text   => '%s feil ble funnet i skjemaet. '
              . 'Vennligst rett opp feil i felter som er %smarkert%s under.',

  form_invalid_input  => 'Ulovlig innhold',
  form_invalid_hidden  => 'Ulovlig innhold',
  form_invalid_select  => 'Gjør ett valg fra listen',
  form_invalid_checkbox => 'Avmerk ett eller flere valg',
  form_invalid_radio  => 'Avmerk ett valg',
  form_invalid_password => 'Ulovlig verdi',
  form_invalid_textarea => 'Dette feltet må være utfylt',
  form_invalid_file   => 'Ulovlig filnavn',
  form_invalid_default => 'Ulovlig innhold',

  form_grow_default   => 'Tillegg %s',
  form_select_default  => '-velg-',
  form_other_default  => 'Andre:',
  form_submit_default  => 'Send',
  form_reset_default  => 'Tømm',

  form_confirm_text   => 'Vellykket! Ditt skjema er mottatt %s.',

  mail_results_subject => '%s Sendingsresultat',
  mail_confirm_subject => '%s Sendingsbekreftelse',
  mail_confirm_text   => <<EOT,
Ditt skjema er mottatt %s,
og vil bli behandlet så snart som mulig..

Om du har spørsmål, ta kontakt med oss ved å svare på denne e-post.
EOT
});

1;
__END__