The Perl Advent Calendar needs more articles for 2022. Submit your idea today!

###########################################################################
# Copyright (c) Nate Wiger http://nateware.com. All Rights Reserved.
# Please visit http://formbuilder.org for tutorials, support, and examples.
###########################################################################

package CGI::FormBuilder::Messages::locale;

use strict;
use utf8;

use CGI::FormBuilder::Messages::default;
use base 'CGI::FormBuilder::Messages::default';

our $VERSION = '3.10';

# Define messages for this language
__PACKAGE__->define_messages({
  lang         => 'sv_SE',
  charset        => 'utf-8',

  js_invalid_start   => '%s fel hittades i formuläret:',
  js_invalid_end    => 'Var vänlig korrigera dessa fält och försök igen.',

  js_invalid_input   => '- Felaktig inmatning för fältet "%s"',
  js_invalid_select   => '- Välj ett alternativ i listan "%s"',
  js_invalid_multiple  => '- Välj ett eller flera alternativ i listan "%s"',
  js_invalid_checkbox  => '- Markera ett eller flera av alternativen "%s"',
  js_invalid_radio   => '- Välj ett av alternativen "%s"',
  js_invalid_password  => '- Felaktig inmatning i fältet "%s"',
  js_invalid_textarea  => '- Var vänlig fyll i fältet "%s"',
  js_invalid_file    => '- Felaktigt filnamn i fältet "%s"',
  js_invalid_default  => '- Felaktig inmatning i fältet "%s"',

  js_noscript      => 'Var vänlig aktivera Javascript eller använd en nyare webbläsare.',

  form_required_text  => 'Fält som är %smarkerade% är obligatoriska.',

  form_invalid_text   => '%s fel hittades i formuläret. '
              . 'Var vänlig korrigera de %smarkerade% fälten nedan.',

  form_invalid_input  => 'Felaktig inmatning',
  form_invalid_hidden  => 'Felaktig inmatning',
  form_invalid_select  => 'Välj ett alternativ i listan',
  form_invalid_checkbox => 'Markera ett eller flera alternativ',
  form_invalid_radio  => 'Välj ett alternativ',
  form_invalid_password => 'Felaktig inmatning',
  form_invalid_textarea => 'Var vänlig fyll i detta',
  form_invalid_file   => 'Felaktigt filnamn',
  form_invalid_default => 'Felaktig inmatning',

  form_grow_default   => 'Ytterligare %s',
  form_select_default  => '-välj-',
  form_other_default  => 'Annat:',
  form_submit_default  => 'Skicka',
  form_reset_default  => 'Återställ',
  
  form_confirm_text   => 'Klart! Dina uppgifter är mottagna %s.',

  mail_confirm_subject => '%s Bekräftelse på skickade uppgifter',
  mail_confirm_text   => <<EOT,
Dina uppgifter är mottagna %s,
och kommer att behandlas inom kort.

Om du har några frågor, var vänlig kontakta vår personal genom att
svara på denna e-post.
EOT
  mail_results_subject => '%s Skickade uppgifter',
});

1;
__END__