Name Documentation Size Last Modified
CHANGES 349 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
MANIFEST 262 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
perl-NoZone.spec.PL 2.14K 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
META.yml 771 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
etc 13 Nov 2021 07:09:09 UTC
bin 13 Nov 2021 07:09:09 UTC
perl-NoZone.spec 1.76K 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
autobuild.sh 751 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
LICENSE 34.32K 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
AUTHORS 216 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
Build.PL 1.44K 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
MANIFEST.SKIP 101 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
META.json 1.23K 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
README 821 12 Nov 2021 23:07:54 UTC
t 13 Nov 2021 07:09:09 UTC
lib 13 Nov 2021 07:09:09 UTC