2004-05-21 Gisle Aas <gisle@ActiveState.com>

    * Versjon 1.08

    * No::Dato::hverdag implementert.

    * No::Dato::helligdager vil ikke legge til " (søndag)"
     til navnet for helligdager som også er det.

    * No::Dato: Dagnavnene har ikke stor forbokstav mer.

    * No::Dato: Dokumentere mer presist hvordan 'helligdag'
     skal forstås her.2003-10-06 Gisle Aas <gisle@ActiveState.com>

    * Versjon 1.07

    * No::PersNr patch fra Peter J. Acklam <pjacklam@online.no> slik
     at den håndterer D- og H-nummer i tillegg til vanlige personnummer.1999-10-13 Gisle Aas <gisle@aas.no>

    * Versjon 1.06

    * No::Dato::tekstdato vil ikke bruke stor forbokstav i
     månedsnavnet.

    * No::PersNr patch fra Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com> slik
     at den håndterer genererte personnummer slik de gjør det ved UiTø.

    * No::Telenor oppdatert til prisene som gjelder fra 1999-07-01

    * Reformatert dokumentasjon1998-10-12 Gisle Aas <aas@sn.no>

    	* Versjon 1.05

	* Forenklet mod_11() funksjon.


1998-04-01 Gisle Aas <aas@sn.no>

	* Versjon 1.04

	* No::PersonNr: Korrigert hånderingen av personer født etter
     år 2000. Vi får igjen problemer etter år 2054. Ny kode
     baser på opplysninger fra Erik Lie-Nielsen, som hadde
     funnet fram et brev fra "Sentralkontoret for folkeregistrering".


1998-03-27 Gisle Aas <aas@sn.no>

	* Versjon 1.03

	* Forenklinger av No::PersonNr. Hovedsaken er enklere mod11
	 algoritme fra Hallvard B Furuseth <h.b.furuseth@usit.uio.no>.

	* Fjernet kommentar om helligdager fra No::Telenor. I følge
	 Tollef Fog Heen <t.f.heen@jus.uio.no> er disse ikke spesielle.


1998-01-06 Gisle Aas <aas@sn.no>

	* Versjon 1.02

	* Funksjonene kontonr_ok og kontonr_f håndterer nå også gamle
     7-sifrede postgironr.

	
1998-01-03 Gisle Aas <aas@sn.no>

	* Versjon 1.01

	* Returverdien til kontonr_ok() var manglet siste siffer.

	* Ny funksjon kontonr_f()

	* Forsøk på å håndtere personnr for personer født etter
	 år 2000.


1997-06-25 Gisle Aas <aas@sn.no>

	* Versjon 1.00

	* Oppdatering av dokumentasjon


1997-02-24 Gisle Aas <aas@sn.no>

	* Versjon 0.03

	* Sjekk at datodelen i personnumre er en lovlig dato.

	* kredittnr_ok() burde virke for flere korttyper nå.
	 kredittnr_ok() returnerer korttypen istedenfor nummeret.

	* rutiner for uc/lc av latin1 i No::Sort


1997-02-17 Gisle Aas <aas@sn.no>

	* Versjon 0.02

	* Fra Hallvard B Furuseth: Støtte for B-nummer i No::PersonNr.

	* Ny module sort sortering av norsk tekst No::Sort.

	* Reimplementert mesteparten av No::KontoNr.

	* Perl5.003 -w klaget over "$VERSION: possible typo". Fikset.


1997-02-07 Gisle Aas <aas@sn.no>

	* Versjon 0.01