Dette er en samling av perlmoduler som prøver å gjøre det lettere å være
perlprogrammerer i Norge. Jeg har her prøvd å samle likt og ulikt av slikt
som er spesielt for norske forhold. Følgende moduler er med:

No::Dato
 Formattering av datoer i henhold til norsk standard (på norsk).
 Norske ukedager og månedsnavn. Norske helligdager.

No::KontoNr
 Validere bank- og postbankkontonummer samt kredittkortnummer.
 Modulus 10 og modulus 11 algiritme for å lage KID.
 Formattering av kronebeløp.

No::PersonNr
 Validere personnummer og ekstrahere diverse info fra nummeret.

No::Sort
 Norsk sortering av Latin1 tekst. Også latin1 "up/down casing".

Du må ha perl versjon 5.002 eller bedre for å bruke disse modulene.
Installasjonen foregår ved å kjøre følgende kommandoer etter at du har
pakket ut distribusjonen (noe som du selvfølgelig allerede har gjort
siden du leser dette):

 perl Makefile.PL
 make
 make test
 make install

Spørsmål eller forslag til ny funksjonalitet og forbedringer kan rettes til
USENET News gruppen "no.it.programmering.perl" eller direkte til
forfatteren.

© 1997-1999,2003 Gisle Aas <gisle@aas.no>

Denne samlingen av perl moduler er å regne som fritt tilgjengelig
programvare. Du kan redistribuere eller modifisere den etter samme
betingelser som de som gjelder for Perl distribusjonen.