#!/local/bin/perl -w

# Dette skriptet går loggene som PPP oppkoblingene gir på Linux boksen
# min og beregner telefonutgiftene og hvor mye tid som jeg har brukt
# online. Hvis du ikke har ppp/chat som er satt opp helt slik som meg
# (det har du sikkert ikke!) så vil tilpasse litt etter hva som havner
# i din log.
#
# Skrevet av: Gisle Aas <gisle@aas.no>

use HTTP::Date qw(str2time);
use No::Telenor qw(samtale_pris);
use No::KontoNr qw(nok_f);

# In order to calculate prices
$LOKAL_PREFIKS  = 55;  # siden jeg bor i Bergen
$LOKAL_TAKST   = "LFV"; # jeg har Familie&Venner


my $log = shift || "/var/log/messages";
if ($log =~ /\.gz$/) {
  $log = "gunzip -c $log|";
}

open(LOG, $log) or die;
my $tot_dur  = 0;
my $tot_local = 0;
my $tot_riks = 0;
my $tot_price = 0;

while (<LOG>) {
  if (/kernel: ippp0: dialing [01] (\d+)/) {
	#print;
	$phone = $1;
	$connect = undef;
  } elsif (/kernel: isdn_net: ippp0 connected/) {
	#print;
	$connect = extract_time($_);
	$ppp_up = undef;
  } elsif (/kernel: isdn_net: local hangup ippp0/) {
	if ($connect) {
	  my $dur = extract_time($_) - $connect;
	  $tot_dur += $dur;
	  if (local_phone($phone)) {
		$tot_local += $dur;
	  } else {
		$tot_riks += $dur;
	  }
	  my $price = samtale_pris($connect, $dur, takst($phone));
	  $tot_price += $price;
	  $ppp_up ||= "-";
	  printf "%s %s %s %2d %9s", time2iso($connect), $phone, dur2str($dur), $ppp_up, nok_f($price);
	  print "\n";
	} else {
	  print STDERR "NO CONNECT FOR: $_";
	}
  } elsif (/remote IP address/) {
	if ($connect) {
	  $ppp_up = extract_time($_) - $connect;
	}
	#print;
  } elsif (/BUSY -- failed/) {
	my $t = time2iso(extract_time($_));
	print "$t $phone BUSY\n";
	$connect = $ppp_up = undef;
  } else {
	# ignore
  }
}

print "-" x 52, "\n";
print "\t\t   Lokal:  ", dur2str($tot_local), "\n";
print "\t\t   Riks:  ", dur2str($tot_riks), "\n";
printf "\t\t   TOTAL:  %s %12s\n", dur2str($tot_dur), nok_f($tot_price);


sub local_phone
{
  my $phone = shift;
  return 1 if $phone =~ /^$LOKAL_PREFIKS/o;
  return 1 if $phone eq "81007007";
  return 0;
}

sub takst
{
  # jeg bor i Bergen
  return $LOKAL_TAKST if local_phone(shift);
  return "R";
}

sub extract_time
{
  str2time(substr($_[0], 0, 15) . " " . ((localtime)[5]+1900));
}

sub time2iso
{
  my($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year) = localtime(shift);
  sprintf("%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
      $year+1900, $mon+1, $mday, $hour, $min, $sec);
}

sub dur2str
{
  my $hour = 0;
  my $min = 0;
  my $sec = shift;
  $min = int($sec/60);
  $sec = $sec%60;
  $hour = int($min/60);
  $min = $min%60;
  sprintf "%2d:%02d:%02d", $hour, $min, $sec;
}