Date: Sun, 26 Sep 1999 21:28:45 +0200
Message-Id: <199909261928.VAA02522@minerva.cc.uit.no>
To: Gisle Aas <aas@sn.no>
Subject: Mer om personnummer
From: Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>
Reply-to: pere@hungry.com


Jeg kom ved en tilfeldighet over litt mer info om fødselsnummer.  En
kopi av et ark med info om hvordan fødselsnummer sjekkes.  Der hevdes
det at individsiffre 0-499 brukes for personer som er født senere enn
31.12.1899, 500-749 for personer født før 1. januar 1900, og at
750-999 foreløbig ikke er i bruk.  Hvis denne informasjonen stemmer,
så er det feil i koden til No::PersonNr.  Kanskje det siden mitt ark
ble skrevet er bestemt at 750-900 skal brukes i år 2000?  Jeg håper i
allefall at 900-999 er satt av til genererte nummer. :-)

Uansett, jeg tenkte du kanskje var interessert.

Happy hacking,
-- 
##>  Petter Reinholdtsen  <##  |  pere@td.org.uit.no