Gregor N. Purdy, Sr.

Modules

  • GDA - GNU Data Access library Perl bindings
  • GDA::Config - GDA configuration database access Perl bindings
  • GDA::DSN - GDA data source Perl bindings
  • GDA::Log - GDA logging Perl bindings
  • GDA::Provider - GDA provider Perl bindings