Name Documentation Size Last Modified
MANIFEST 11.91K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
99-details.csv 330 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
Vagrantfile 153 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
RELEASE.md 846 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
AUTHORS 1.71K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
LICENSE 34.5K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
HACKING.md 4.51K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
t 21 Aug 2022 07:32:25 UTC
lib 21 Aug 2022 07:32:25 UTC
share 21 Aug 2022 07:32:25 UTC
META.yml 1.38K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
Dockerfile 738 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
INSTALL.md 4.5K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
META.json 2.52K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
Makefile.PL 3.14K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
MANIFEST.SKIP 84 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
dist.ini 1.57K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
profile.pl 282 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
development-setup.sh 2.27K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
refresh-authors 622 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
README.md 1.55K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
PROFILING.md 1.04K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
CHANGELOG.md 8.3K 21 Aug 2022 00:16:22 UTC
bin 21 Aug 2022 07:32:25 UTC