1.9 Nov 10 2008
	* new: gg_notify, need to be called after successful connection
	* new: EVENT_WELCOME, EVENT_XML_EVENT
	* minor fixes

1.8 Apr 21 2007
	* new: gg_add_notify
	* new: gg_remove_notify
	* new: EVENT_STATUS60, EVENT_NOTIFY, EVENT_NOTIFY_DESCR, EVENT_NOTIFY60 support
	* send notify EVENT_DISCONNECT if gg_watch_fd() return NULL this avoid loop (Sebastian Zagrodzki, s.zagrodzki at net.icm.edu.pl)
	* update example
	
1.7 Dec 09 2006
	* change_status_descr (Dawid Cieszyński, dkc at o2.pl)
	
1.5 May 26 2005
	* wyszukiwanie dzia³a,
	* zmiana API wyszukiwania
	* po³±czenie asynchroniczne jest preferowane
	* zmiany w okolicach zmiany statusów, powinno byæ wygodniej
	* aktualizacja dokumentacji i przyk³adów

1.0 Mar 1 2005
    * fixed segfault while event occured
 
0.9 Aug 15
	* changes in contrib/irssi_gg.pl (Dawid)

0.8 Jun 16
	* changes in contrib/irssi_gg.pl
	* fixed segfault while searching people

0.7 Jun 12
	* ->check_event fixed
	* docs update

0.6 Jun 11
	* ->search_uin()
	* ->get_event zwraca juz hasza zamiast hasza w tablicy (zonk!)
	* contrib/irssi_gg.pl
	* prototypy dla gg_search (powodowalo ostrzenia)
	* zapomialem wyciac jedno printf sluzace do debugu, juz wycialem
	* "famale" -> "female"
	* update dokumentacji
	
0.5 Jun 6
	* documentation update
	* ->search(..,$active) added;
	* new() parameters (async,server)
	* Events
	
0.4 Jun 2
	* Net::Gadu
	* $gg->search(..);

0.2 Jun 2
	* $gg->logout();
	* changing status
	* documentation update
	
0.1 May 30 23:22:38 2002
	* first initial test version