Tatsuhiko Miyagawa
Masayoshi Sekimura
Masahiro Nagano (kazeburo)
Kazuhiro Osawa (yappo)
youpy
Daisuke Maki
Tokuhiro Matsuno
Tsutomu Koyachi
Yoshiki Kurihara
Fumiaki Yoshimatsu
Masafumi Otsune
Takeshi Nagayama
fuba
Yuichi Tateno (secondlife)
Gosuke Miyashita
Casey West
Jesse Vincent (obra)
Naoya Ito
Kenichi Ishigaki
Nobuhito Sato (s_nobu)
Franck Cuny
Michiya Honda
Ryo Okamoto
Daisuke Murase (typester)
Manabu Ishii
woremacx
Tatsuya Noda (topia)
Motokazu Sekine (cheebow)
Ilmari Vacklin (wolverian)
Yoshinori Takesako
drawnboy
Jeff Bisbee
Hidehiko Kawauchi
Akihito Takeda
Jiro Nishiguchi
Taro Funaki
Hiroshi Shibata
Mark Fowler
Kentaro Kuribayashi
Koichi Taniguchi
Nik Clayton