Name Documentation Size Last Modified
Changes 452 22 Aug 2018 12:20:53 UTC
README 55 22 Aug 2018 12:20:53 UTC
lib 22 Aug 2018 18:01:30 UTC
include 22 Aug 2018 18:01:30 UTC
Makefile.PL 361 22 Aug 2018 12:20:53 UTC
MANIFEST 202.39K 22 Aug 2018 12:20:54 UTC
META.json 1.19K 22 Aug 2018 12:20:54 UTC
t 22 Aug 2018 18:01:30 UTC
LICENSE.txt 1.31K 22 Aug 2018 12:20:53 UTC
META.yml 693 22 Aug 2018 12:20:54 UTC
.hg 22 Aug 2018 18:01:30 UTC