#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "EXTERN.h"
#include "perl.h"
#include "XSUB.h"
#include "ppport.h"
#include "Av_CharPtrPtr.h" /* XS_*_charPtrPtr() */
#ifdef __cplusplus
}
#endif


/* Used by the INPUT typemap for char**.
 * Will convert a Perl AV* (containing strings) to a C char**.
 */
char **
XS_unpack_charPtrPtr( rv )
   SV *rv;
{
 AV *av;
 SV **ssv;
 char **s;
 int avlen;
 int x;
 
 if( SvROK( rv ) && (SvTYPE(SvRV(rv)) == SVt_PVAV) )
  av = (AV*)SvRV(rv);
 else {
  return( (char**)NULL );
 }
 
 /* is it empty? */
 avlen = av_len(av);
 if( avlen < 0 ){
  /*warn("XS_unpack_charPtrPtr: array was empty");*/
  return( (char**)NULL );
 }
 
 /* av_len+2 == number of strings, plus 1 for an end-of-array sentinel.
  */
 s = (char **)safemalloc( sizeof(char*) * (avlen + 2) );
 if( s == NULL ){
  warn("XS_unpack_charPtrPtr: unable to malloc char**");
  return( (char**)NULL );
 }
 for( x = 0; x <= avlen; ++x ){
  ssv = av_fetch( av, x, 0 );
  if( ssv != NULL ){
   if( SvPOK( *ssv ) ){
	s[x] = (char *)safemalloc( SvCUR(*ssv) + 1 );
	if( s[x] == NULL )
	 warn("XS_unpack_charPtrPtr: unable to malloc char*");
	else
	 strcpy( s[x], SvPV( *ssv, PL_na ) );
   }
/*   else
    warn("XS_unpack_charPtrPtr: array elem %d was not a string.", x );*/
  }
  else
   s[x] = (char*)NULL;
 }
 s[x] = (char*)NULL; /* sentinel */
 return( s );
}

/* Used by the OUTPUT typemap for char**.
 * Will convert a C char** to a Perl AV*.
 */
void
XS_pack_charPtrPtr( st, s )
SV *st;
char **s;
{
	AV *av = newAV();
	SV *sv;
	char **c;

	for( c = s; *c != NULL; ++c ){
		sv = newSVpv( *c, 0 );
		av_push( av, sv );
	}
	sv = newSVrv( st, NULL );	/* upgrade stack SV to an RV */
	SvREFCNT_dec( sv );	/* discard */
	SvRV( st ) = (SV*)av;	/* make stack RV point at our AV */
}


/* cleanup the temporary char** from XS_unpack_charPtrPtr */
void
XS_release_charPtrPtr(s)
char **s;
{
	char **c;
	for( c = s; *c != NULL; ++c )
		safefree( *c );
	safefree( s );
}