יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

Documentation

Modules

Changes for version 0.03

  • Use Any::Moose instead of Squirrel (Squirrel is deprecated)