יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

Modules

  • Sub::Clone - Clone subroutine refs for garbage collection/blessing purposes

Changes for version 0.03

  • More work towards backwards compat