Provides

in lib/Test/LatestPrereqs/ModuleInstall.pm