Name Documentation Size Last Modified
TODO 200 16 Feb 2019 00:28:44 UTC
typemap 8.15K 10 Aug 2020 22:05:04 UTC
README 1.27K 16 Feb 2019 00:28:44 UTC
HiRes.xs 48.06K 10 Aug 2020 22:05:04 UTC
HiRes.pm Time::HiRes 25.09K 10 Aug 2020 22:05:04 UTC
fallback 11 Aug 2020 06:09:31 UTC
hints 11 Aug 2020 06:09:31 UTC
ppport.h 194.87K 10 Aug 2020 21:19:00 UTC
MANIFEST 1.49K 16 Feb 2019 00:28:44 UTC
META.yml 870 10 Aug 2020 22:23:01 UTC
Makefile.PL 29.52K 10 Aug 2020 22:18:12 UTC
Changes 48.66K 10 Aug 2020 22:05:04 UTC
META.json 1.42K 10 Aug 2020 22:23:01 UTC
t 11 Aug 2020 06:09:31 UTC