Name Documentation Size Last Modified
README.pod DR::R 5.7K 21 Aug 2017 09:27:34 UTC
Makefile.PL 582 21 Aug 2017 09:29:51 UTC
debian 21 Aug 2017 15:28:03 UTC
bench 21 Aug 2017 15:28:03 UTC
.travis.yml 68 21 Aug 2017 09:21:56 UTC
.gitignore 83 08 Aug 2017 13:54:37 UTC
META.json 891 21 Aug 2017 09:30:29 UTC
t 21 Aug 2017 15:28:03 UTC
MANIFEST 590 21 Aug 2017 09:30:29 UTC
rtree.c 31.86K 04 Aug 2017 10:39:21 UTC
META.yml 537 21 Aug 2017 09:30:29 UTC
Changes 27 21 Aug 2017 09:26:37 UTC
R.xs 9.37K 08 Aug 2017 13:58:00 UTC
matras.c 11.22K 04 Aug 2017 10:55:31 UTC
lib 21 Aug 2017 15:28:03 UTC
rtree 21 Aug 2017 15:28:03 UTC