יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

Documentation

Modules

  • iPod::Squish - Convert songs on an iPod in place using lame or FFmpeg::Command.