Search results for "dist:Net-Gadu"

Net::Gadu - Interfejs do biblioteki libgadu.so dla protokołu komunikatora Gadu-Gadu River stage zero No dependents

Wykorzystuje bibliotekę libgadu.so która jest częścią projektu EKG. Szczegółowe informacje na temat instalacji biblioteki Libgadu znajdziesz na stronie projektu EKG - http://ekg.chmurka.net/ .Do zbudowania pakietu Net::Gadu potrzebna jest zainstalowa...

KRZAK/Net-Gadu-1.9 - 09 Nov 2008 23:46:45 UTC
1 result (0.018 seconds)