יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

NAME

KiokuDB::Cmd::InputHandle - A role for command line tools with a --file option to be used for read acces.

DESCRIPTION

See KiokuDB::Cmd::Command::Load for an example