יובל קוג'מן (Yuval Kogman)

Modules

  • Devel::Sub::Which - Name information about sub calls à la can in UNIVERSAL and <which(1)>.