NAME

No::KontoNr - Check Norwegian bank account numbers

SYNOPSIS

  use No::KontoNr qw(kontonr_ok);

  if (personnr_ok($nr)) {
      # ...
  }

DESCRIPTION

This documentation is written in Norwegian.

Denne modulen kan brukes for å sjekke norske bankontonumre. Det siste sifferet i et banknummer er kontrollsiffer og må stemme overens med resten for at det skal være et gyldig nummer.

Modulen inneholder også funksjoner for å regne ut modulus 10 og modulus 11 kontrollsiffer. Disse algoritmene brukes blandt annet hvis du vil generere KID når du skal fylle ut giroblanketter. De finnes også en fuksjon som kan brukes for å formatere kronebeløp.

Ingen av funksjonene eksporteres implisitt. Du må be om dem. Følgende funksjoner er tilgjengelig:

kontonr_ok($nr)

Funksjonen kontonr_ok() vil returnere FALSE hvis kontonummeret gitt som argument ikke er gyldig. Hvis nummeret er gyldig så vil funksjonen returnere $nr på standard form (11 siffer for bankkontonummer og 7 siffer for gamle postgironummer) . Nummeret som gis til kontonr_ok() kan inneholde blanke eller punktumer.

kontonr_f($nr)

Funksjonen kontonr_f() vil formattere et kontonummer på standard form ("####.##.#####"). Hvis kontonummeret ikke er gyldig så byttes alle sifferene ut med "?".

kredittkortnr_ok($nr)

Funksjonen kredittkortnr_ok() vil returnere FALSE hvis kredittkortnummeret gitt som argument ikke er gyldig. Hvis nummeret er gyldig så vil funksjonen returnere kortselskapets navn. Nummeret som gis til kredittkortnr_ok() kan inneholde blanke eller punktumer.

nok_f($tall)

Denne funksjonen vil formatere tall på formen:

     300,50
   4.300,-

Det skulle passe bra når man skal skrive ut kronebeløp. Ørebeløpet "00" byttes ut med strengen "- ", dvs. at tallene laines opp korrekt hvis du høyrejusterer dem.

mod_10($tall)

Denne funksjonen regner ut modulus 10 kontrollsifferet til tallet gitt som argument. Hvis argumentet inneholder tegn som ikke er siffer så ignoreres de.

Modulus 10 algoritmen benyttes blandt annet for å generere kontrollsiffer til de fleste internasjonale kredittkortnummer.

mod_11($tall)

Denne funksjonen regner ut modulus 11 kontrollsifferet til tallet gitt som argument. Hvis argumentet inneholder tegn som ikke er siffer så ignoreres de. Når denne algoritmen benyttes så kan det være tall som det ikke finnes noe gyldig kontrollsiffer for, og da vil mod_11() returnere verdien undef.

Modulus 11 algoritmen benyttes blandt annet for å generere kontrollsiffer til norske bankkontonummer.

SEE ALSO

Business::CreditCard

AUTHOR

Gisle Aas <gisle@aas.no>

1 POD Error

The following errors were encountered while parsing the POD:

Around line 29:

Non-ASCII character seen before =encoding in 'å'. Assuming ISO8859-1